Промоции Бюлетин
Видео представяне

Хотел България е член на:

International Hotel & Restaurant Association Bulgarian Hotel & Restaurant Association

За хотела

 

Дата на откриване:                              Година на реновация:

Юни, 1976 г.                                         2003-2009г.

 

Местоположение:                                         Настаняване / Освобождаване

Намира се в центъра на Бургас,                14:00 / 12:00ч.

непосредствено до основните

общински, държавни и финансови             Плаж

институции.                                            централен плаж   900м.

 

Летища:                                                Транспорт:

Летище Бургас 12 км                               ж.п. гара Бургас   150 м.

Летище Варна 150 км                              автогара Юг          150 м.

Летище София 386 км                             автогара Запад       3 км.

                                                            пристанище Бургас 200 м.

    централен плаж      900 м

 

Разплащания:

VISA, Mastercard, American express, Transcard, Борика