Промоции Бюлетин
Видео представяне

Хотел България е член на:

International Hotel & Restaurant Association Bulgarian Hotel & Restaurant Association

Услуги

 

 

Нашите усилия, професионален опит и добри търговски практики са насочени изцяло към задоволяване на желанията на нашите гости и повишаване степента на задоволеност и удовлетворение от престоя им в хотел България.

 

Предлаганите над 35 вида допълнителни услуги са част от стремежа ни да отговорим в максимална степен на очакванията и желанията на нашите гости. Част от тях Ви поднасяме с комплименти във Вашата стая в знак на уважение и благодарност, че сте ни доверили Вашето спокойствие и приятен престой.