Covid - 19

 

Covid-19 мерки, правила и стандарти за хигиена и безопасност

Скъпи гости,
Вашата сигурност е наш основен приоритет, за това екипът ни прие допълнителни противоепидемични мерки за превенция и контрол на територията на комплекса и на прилежащите обекти, всички съобразени и съгласно насоките на здравните органи.

 Правила за гостите

  • Дезинфекция на ръцете – задължителна при влизане в общите части на хотелите, асансьорите и ресторантите на указаните места
  • Дистанция между гостите – спазвайте дистанция от 1,5 м от другите гости и от служителите на обекта
  • Политика за работа на рецепция – съобразявайте се с ограниченията за достъп и брой гости на рецепция при пристигане, настаняване, напускане или по друг повод
  • Вход-Изход – Задължително спазване на еднопосочно регулирано движение използвайте обозначените за целта входове и изходи.
  • Асансьори – асансьорите могат да бъдат използвани от не повече от четирима души едновременно
  • Движение в ресторантите – спазвайте ограниченията за достъп и указанията за движение в ресторантите.

·        

 

Задължително носене на лични предпазни маски.

Назад