Общи условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ , УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“  АД КАТО ХОТЕЛИЕР ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ, ГР.БУРГАС УСЛУГИ И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА НАПРАВИЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ ПРЕЗ ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ БУРГАС 

1.Общи правила и условия за он лайн резервация

През официалния сайт на хотел България Бургас /www.bulgaria-hotel.com/, използвайки интегрирания модул за онлайн резервации, можете сами веднага да направите резервацията, която Ви е необходима, по зададени от Вас параметри. 

Настоящите общи условия за интернет резервации задължават „БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД като ХОТЕЛИЕР да осигури заявената от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка, брой и вид помещения

Полето " Коментари " в резервационния формуляр няма задължителен характер за ХОТЕЛИЕРА и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност. 

В резервацията, под деца се приемат само лицата които нямат навършени 12 години към датата на пристигането. Дете под 2 години не се отбелязва като такова в резервационната форма. Информация за него трябва да се отбележи в коментара в края на резервацията.


2. Цени, предплащане, анулиране, неявяване и с дребния шрифт

С извършването на резервация през онлайн резервационния модул на официалния уеб сайт на хотел България, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от ХОТЕЛИЕРА правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия и правила на ХОТЕЛИЕРА, които могат да се отнасят до Вашето посещение или престой (включително дребния шрифт на ХОТЕЛИЕРА, и съответните общи условия, които уреждат отношенията между „БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД като ХОТЕЛИЕР по повод предоставяните от Хотел „България“, гр.Бургас услуги и гостите на хотела.

Цените в интернет страницата на Хотел „България“, гр.Бургас са в лева (BGN), с включен ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, броя и вида на избраните помещения и от актуалната ценова оферта за съответния период. Цени обявени в евро имат само информационен характер. Всички плащания свързани с резервации през официалния уеб сайт на хотел „България“ се извършват в български лева /BGN/. 

Моля, имайте предвид, че резервация, за която е приложимо плащане на части или (пълно или частично) предплащане може да бъде анулирана от страна на ХОТЕЛИЕРА (без предварително уведомление или предупреждение), ако съответната(ите) (оставаща/и) сума/и не могат да бъдат събрани в цялост на съответната дата на плащане в съответствие с платежната политика на ХОТЕЛИЕРА и условията на конкретната резервация. Политиките на анулиране и предплащане могат да варират в зависимост от типа стая и избраната цена. Моля, внимателно прочетете с дребния шрифт и важната информация в потвърждението на резервацията за допълнителни политики, които могат да бъдат прилагани от ХОТЕЛИЕРА(например по отношение на изискване за възраст, депозит, допълнителни такси за (анулиране на) групови резервации, допълнителни легла / без безплатна закуска, приемане на домашни любимци / карти).  

Късно плащане, грешна банкова информация, грешни данни на дебитна или кредитна карта, невалидни кредитна или дебитна карта или недостатъчни средства по тях са на Ваша отговорност и за Ваша сметка; в този случай нямате право на възстановяване на стойността на което и да било (невъзстановимо) предварително плащане, освен ако ХОТЕЛИЕРЪТ не се съгласи или не позволи това в съответствие с политиката си за (предварително) заплащане или анулиране. 

Препоръчваме Ви внимателно да прочетете политиката на ХОТЕЛИЕРА относно анулирането на резервациите, заплащането и правилата при неявяване преди да направите резервацията, и да се уверите, че извършвате съответните плащания на време според изискванията на съответната резервация.

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro. 

  

 

ХОТЕЛИЕРЪТ запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

 

При резервации на стандартна цена, при които резервацията е потвърдена без да е необходимо предплащане са в сила следните допълнителни условия:

  • Не се изисква предварително плащане от страна на госта.

  • Изисква се валидна кредитна или дебитна карта, която служи като гаранция за резервацията в случай на късна анулация или неявяване.

  • Картата може да бъде проверена за валидност чрез авторизация /блокиране на средства/

  • Кредитната/дебитната карта може да бъде авторизирана в деня преди пристигането със сумата на първата нощувка с цел гарантиране на интересите на хотела и изтегляне на неустойка в случай на късна анулация или неявяване.

  • Ако картата бъде успешно авторизирана /по нея бъде блокирана сума/ то резервацията е гарантирана и стаята се пази за госта до сутринта на следващия ден.

  • Ако картата не може да бъде авторизирана, то хотелът има право да поиска нова карта или да анулира резервацията без предупреждение.

  • В случай на късна анулация или неявяване, хотелът има право да изтегли стойността на първата нощувка за цялата резервация /ако тя се състои от няколко стаи/

  • Анулацията е безплатна до 14:00ч. на деня преди датата на пристигане. При анулация след 14:00ч. в деня преди датата на пристигане или при неявяване, гостът дължи неустойка в размер на сумата на първата нощувка от резервацията.

  • Данните за кредитната карта се криптират при тяхното получаване и не се съхраняват онлайн. Достъп до тях имат само оторизарани за това лица.

  • Рекламация за предоставените от хотела услуги се разглеждат само ако са заявени и документирани по време на престоя, преди напускане на хотела чрез подписване на протокол

  • Час на настаняване след 14:00ч.

  • Час на напускане до 12:00ч.

 

При резервация на невъзстановяема цена – в този случай цялата сума на резервацията трябва да бъде платена в момента на нейното потвърждаване:

  • Пълната сума на резервацията става изцяло дължима в момента на нейното потвърждаване

  • След потвърждение на всички данни на резервацията гостът ще бъде препратен към виртуален ПОС терминал на Булбанк за да бъде потвърдено плащането

  • Заплащането на пълната сума на резервацията става през виртуален ПОС терминал на Булбанк чрез изтегляне на сумата от кредитната/дебитната карта на госта като в този случай ХОТЕЛИЕРЪТ няма достъп до данните на кредитната карта

  • Резервацията се счита за окончателно потвърдена само в случай, че заплащането на цялата сума е успешно завършено и потвърдено от банката

  • Резервацията не може да бъде актуализирана или анулирана. Не могат да се променят датите на пристигане и заминаване, броя и категорията на помещенията, броя на гостите или допълнителните услуги заявени в процеса на резервация

  • Могат да бъдат променяни само имената на гостите и то след предварително съгласие от страна на ХОТЕЛИЕРА

  • Рекламация за предоставените от хотела услуги се разглеждат само ако са заявени и документирани по време на престоя, преди напускане на хотела чрез подписване на протокол

  • Час на настаняване след 14:00ч.

  • Час на напускане до 12:00ч.

 

Резервация на промоционална цена – в този случай важат условията на конкретната промоция 

Резервация по програма за лоялни клиенти – в този случай важат условията на програмата за лоялни клиенти

 

Кореспонденция

При извършване и приключване на резервация, Вие се съгласявате да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим малко след потвърждението на резервацията. Имейлът съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулация, модификация и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни. Вие се съгласявате също така да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим веднага след Вашия престой, с който ще Ви поканим да попълните нашия формуляр за оценки на гости. Моля вижте нашето изявление за конфиденциалност за повече информация относно как може да се свързваме с Вас. 

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват и/или предоставяни на трети лица от ХОТЕЛИЕРА само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, предизвестия и други. 

За да продължите с резервацията и да я завършите с цел тя бъде окончателно потвърдена е необходимо да декларирате, че сте запознати и съгласни с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ , УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД КАТО ХОТЕЛИЕР ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ, ГР.БУРГАС УСЛУГИ И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА чрез поставяне на отметка в полето определено за тази цел.

 

България Хотел мениджмънт АД
Хотел България Бургас

Адрес по регистрация: гр. София, ул. "Славянска" 29, ет. 2
Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Александровска“ 21

ЕИК 204994137
ДДР РН BG204994137

Управител Иван Иванов

 

 

 

 

Назад